­
Praktijk Sterrenkind

Intro LOSK

KENNISMAKING MET LOSK

zaterdag 25 januari 2020

10.00-12.30 uur, toegang vrij. s.v.p. tevoren aanmelden
introductie-bijeenkomst voor de opleiding Spirituele Kinderbegeleiding en -hulp (LOSK), die op 1 februari 2020 begint.

De opleiding is bestemd voor ouders en voor mensen die beroepsmatig met kinderen werken. Op de introductiebijeenkomst kun je kennismaken met de docent, de ruimte, en de inhoud van de cursus.

Op de introductiebijeenkomst zal ingegaan worden op het ontstaan van de opleiding, de betekenis van inspiratie, mediumschap, de energiebehandelingen die je leert in de opleiding en hoe je een eigen praktijk kunt opzetten.

De inhoud van de opleiding is ontstaan via mediumschap in de werkgroep Spirituele pedagogiek en in de kerngroep van Stichting BIS

Als een rode draad door de opleiding loopt het contact met het geestelijke; je kern
We kunnen nu aanreiken in deze tijd dat de verbinding met het geestelijke, het spirituele in onszelf ligt.

Onze begeleiding aan kinderen is gebaseerd op het al of niet verstoord zijn van het contact met de essentie.
Als het contact met onze essentie verstoord is zullen er psychische en fysieke storingen optreden. Hierop is onze begeleiding aan kinderen/volwassenen gebaseerd. In het groeiproces van het kind vindt dan ook al een eigen evolutie plaats.
Deze is verbonden met zijn innerlijke kennis en de aspecten die het al reeds heeft geleerd. Dus met zijn talenten, zijn kennis maar ook zijn fouten, blokkades en pijnen die het in het onderbewuste met zich meedraagt. Het kind van nu vraagt dan ook om aandacht voor wat nodig is voor zijn persoonlijke ontwikkeling.
Het vraagt om gezien te worden in wie het werkelijk is, om hierdoor zichzelf te mogen zien. In dit proces doen zich echter veel fricties voor. Het kind wordt op vele manieren beperkt als het op aarde is gekomen.
Het wil echter bepaalde eigenschappen in het bewustzijn van dit leven mee nemen om zijn levensopdracht te kunnen vervullen.
Dus de ouder, leraar, grootouder, therapeut, kortom de volwassene, dient zich dan ook eerst open te stellen voor de eigenheid van dit kind.
Allereerst ontstaat die openheid door het zich liefdevol richten van de volwassene op het kind.

Het programma van de introductie ochtend:
10.00   Welkom
10.10   Wat is LOSK– ontstaan van Losk – Psychosofia
10.45  Doelstellingen van Losk
11.00 Programma eerste jaar Spirituele Pedagogiek
11.15 Programma eerste jaar Spiritueel Mensbeeld
Wat is de energie behandeling en integratiebehandeling ?
11.30 Korte pauze (thee, koffie)
11.45 Meditatie – intentie – delen in de kring
12.15 Vragen
12.30 Afsluiting

s.v.p. tevoren aanmelden. Dat kan per email klik hier

­