­
Praktijk Sterrenkind

Spirituele ontwikkeling

cursus van 12 zaterdagochtenden met Coby de Jong

Het doel van deze cursus is om je bewust te worden van de mens die je nu bent, de keuzes die je nu maakt en het leven dat je nu leidt.
In het huidige leven maken we meestal keuzes vanuit ons denken en onze emoties.

In deze cursus ga je aan de hand van de aangeboden lesstof en oefeningen ervaren hoe we deze keuzes ook kunnen maken vanuit contact met ons hoger bewustzijn.
In de cursus gaan we uit van vorige levens; reïncarnatie, de weg van de ziel; hoe je uiteindelijk door de ervaringen die je opgedaan hebt in alle levens die je al geleefd hebt, geworden bent die je bent.
We gaan in de cursus uit van een geestelijk mensbeeld: geest, ziel en persoonlijkheid.
We gaan zien en ervaren waarom je opnieuw voor dit leven hebt gekozen en je krijgt een beter inzicht in jezelf en in de uitdagingen die het leven voor je heeft.

Ook gaan we in deze cursus je levensopdracht bespreken. Waarom heb je de ouders gekozen waarbij je geboren bent, wat is de betekenis van hun aanwezigheid in je leven. Welke ervaringen hebben veel invloed gehad op je leven en waarom? Hoe ben je geworden tot wie je bent?

Welke leerprocessen vragen steeds jouw aandacht in je leven en hoe kun je hier bewust mee omgaan?
Ieder mens is uniek, het is de kunst om te ontdekken wie je diep van binnen bent, en te leren luisteren naar de impulsen die van binnen uit, vanuit je essentie aan je worden gegeven, waardoor je leven vervullend zal worden voor jezelf. Je wordt mede schepper van je leven!

In de cursus wordt aandacht besteed aan het contact maken met je essentie; wie je diep van binnen bent. Je krijgt methodieken, meditaties, visualisaties aangereikt waardoor je in staat zult zijn dit contact te maken.
Hierdoor kun je komen tot leven vanuit diepe zelfacceptatie, zelfliefde, zelfrespect, authenticiteit, zelfvertrouwen, tot leven vanuit diepe eenheid met jezelf.

Inhoud van de cursus:*

 1. Schepping, mannelijk, vrouwelijk, seksualiteit
 2. Geest, ziel en persoonlijkheid
 3. Reïncarnatie
 4. Levensopdracht
 5. Hoe het goddelijke zichtbaar wordt in de materie, het lichamelijke.
 6. Hoe het goddelijke zichtbaar wordt in onze emoties
 7. Het oude denken en het nieuwe denken
 8. De nieuwe tijd, het nieuwe bewustzijn
 9. Het paranormale, de fijnstoffelijke dimensies, intuïtie
 10. Nieuwe tijdskinderen en de betekenis van deze kinderen in deze tijd
 11. Zelfacceptatie, stilte, meditatie
 12. Wegen van bewustzijn

* wijzigingen voorbehouden in volgorde

Deze cursus is tot stand gekomen vanuit een intensieve samenwerking met Anna Lamb (helaas is Anna overleden in 2015) en Stichting BIS (bewustwording en integratie van spiritualiteit) zie ook www.bispiritualiteit.nl
De cursus is mede tot stand gekomen door inspiraties vanuit Psychosofia. (een spirituele lering opgericht door Zohra Bertrand-Noach)

Bij de cursus wordt informatie uitgereikt, waarin je je thuis verder kunt verdiepen. De tijd die je hier mee bezig bent is + 1 dagdeel per week.

Er zijn twee gratis Informatie- en kennismakingsochtenden voor deze cursus.

 

­