­
Praktijk Sterrenkind

Uit het tweemaandelijks tijdschrift BRES 1989                  

BABY MASSAGE             

COBY DE JONG           

- het waarom en hoe van een herontdekte kunst -

Babymassage is in opkomst.
Zij doorbreekt een eeuwenlange onwennigheid tussen ouders en kind, die in de westerse cultuur is ingeslopen.

Dit praktische artikel vertelt waarom zij belangrijk is, en hoe zij in haar werk gaat.
COBY DE JONG, werkzaam als biodynamisch therapeute, laat zien dat babymassage veel dieper reikt dan de handen van de ouders en de huid van hun kind.

Waarom babymassage?

Liefdevolle aanraking is voor een baby even onontbeerlijk als zuurstof en voedsel.
Er is in onze samenleving angst voor aanraking en intimiteit.
Lichamelijk contact wordt in ons cultuur-patroon veelal geassocieerd met seksualiteit, en is daardoor taboe.
Deze twee gevoelsgebieden kunnen echter afzonderlijk naast elkaar bestaan.

Een kind dat vanaf de geboorte liefdevol aangeraakt is kent een grotere bestaanszekerheid. Het accepteert zichzelf gevoelsmatig gemakkelijker.
De haptonomie heeft over dit onderwerp belangwekkende ontdekkingen gedaan.
In zogenaamd primitieve culturen is er vanaf de geboorte veel lichaamscontact tussen de moeder en het kind.
Het kind wordt op het lichaam gedragen, de kinderen slapen bij de ouders, en leren zo alle aspecten van het leven kennen in de directe nabijheid van de ouders.

Jean Liedloff ging op bezoek bij diverse Indianenstammen in Amerika en deed daar verrassende ervaringen op.
In India is het heel gebruikelijk om kinderen, liggend op de aarde, veel te masseren met olie. Deze kunst wordt van moeder op dochter doorgegeven.
In de westerse cultuur hebben we een wieg, een bedje, een box, een wandelwagen, en creëren zo een scheiding.
We zijn vergeten dat liefdevolle aanraking een basisveiligheid voor ons verdere leven geeft.
Dit komt op de meest schrille wijze tot uitdrukking in de wijze waarop we in de ziekenhuizen met onze baby's omgaan. In veel ziekenhuizen zijn de couveuseafdelingen enkele verdiepingen verwijderd van de kraamafdeling, waar de moeder verblijft.
Voor de baby en de moeder is het zeker in de eerste periode na de geboorte van groot belang, dat ze veel in elkaars nabijheid zijn.

Ruth Rice (U.S.A.) heeft een speciale massage-methode ontwikkeld voor kinderen die te vroeg geboren zijn, en daardoor lange tijd in het ziekenhuis moeten blijven.
Zij onderzocht wat de gevolgen waren van een langdurig gemis van intiem lichaamscontact tussen moeder en baby
.Ze concludeerde dat de betrokken baby's lichamelijke aanrakingen als onwenselijk gingen beschouwen, omdat ze het associeerden met medische, technische handelingen.
Deze baby's gingen passief gedrag vertonen, omdat er niet werd gereageerd op hun fysieke en geestelijke noodsignalen.
Tegenwoordig zijn er gelukkig veel positieve ontwikkelingen te zien met betrekking tot de zorg voor moeder en kind in kraamcentra en ziekenhuizen.
Dit hebben we onder meer te danken aan het werk van LEBOYER, die met zijn boeken en video's over natuurlijke geboorte en babymassage heeft aangetoond, dat er een op moeder en baby afgestemde zorg kan worden gecreëerd, die niet angstig of pijnlijk hoeft te zijn.

Leren 'aarden'

Het is een heel natuurlijke reactie om de baby na de geboorte aan te raken, te koesteren en te strelen. Het is belangrijk dat het kindje zich vertrouwd leert voelen met zijn lichaam, goed kan 'aarden'. Wij houden een baby automatisch vast met een hand onder de billetjes; hier zit ook de stuitchakra.
Chakra's zijn belangrijke energiecentra in ons lichaam; we hebben zeven chakra's.
De stuitchakra verbindt ons met de aarde.
Het op aarde komen, in de stof komen, in het lichaam komen is voor de baby vaak een moeilijk en pijnlijk proces.
Door huidcontact zet het kind de sensatie voort van allesomringende streling die hij kent uit de tijd dat hij in de buik van zijn moeder zat.
Zo verbindt hij zijn huidige levensstaat met de voorgaande.
Voor de baby vertegenwoordigt de moeder nu een stukje aarde; ze voedt hem, verzorgt hem, geeft hem veiligheid en bescherming.
Haar houding naar de wereld toe zal van grote invloed op de ontwikkeling van de baby zijn.

Van oudsher is bekend dat pijnen en spanningen kunnen verdwijnen door liefdevolle aanraking.

Wat gebeurt er dan eigenlijk? Iemand raakt je met liefde aan.

Je kunt je daaraan overgeven, je voelt je veilig.

Door die overgave kom je in jezelf tot rust en tot acceptatie, en zo kunnen spanningen afvloeien.

Zoogdieren gaan direct na de geboorte hun jong likken, waardoor de inwendige organen gestimuleerd worden om tot activiteit te komen.

Door massage stimuleren we de baby in zijn zintuiglijke en motorische ontwikkeling, evenals in de ontwikkeling van hun gevoelsleven.

Een baby die een gevoel van liefde voor zijn lichaam ontwikkelt zal ook later beter in staat zijn om intieme relaties te leggen.

Hij zal durven vragen om aangeraakt te worden, en een ander gemakkelijker durven aanraken.

Er zijn veel verschillende manieren om kinderen te helpen zich van hun lichaam bewust te worden, en er liefde voor te laten ervaren, bijvoorbeeld door het kind liefdevol aan te raken, het aan te kleden, ontvankelijk te zijn voor zijn wensen en behoeften, het veel met zand en water te laten spelen, en het veel in contact te brengen met de wonderen van de natuur.

Ook door zijn huid aan verschillende prikkels bloot te stellen: zonlicht, water, wind, zand, en het bij zonnig weer bloot buiten te laten spelen.

Door het dagelijks badje ervaart de baby de aanraking van het water.

Dat geeft hem prettige sensaties en brengt hem ook in contact met zijn lichaam. Zonder een kind te masseren kunnen we dus al veel invloed op zijn ontwikkeling hebben.

De massage

De massage die ik toepas, is ‘Bio-Release- massage, die voortkomt uit de bio-Dynamische Psychologie, ontwikkeld door Gerda Boysen, en haar dochter Mona Lisa Boysen, gebaseerd op het werk van Wilhelm Reich.

We masseren daarbij het hele lichaam van boven naar beneden, en van binnen naar buiten, d.w.z. van het midden van het lichaam naar de zijkanten toe.

We masseren met onze platte vingertoppen, of de volle hand, en we maken kneed-, strijk- en draaiende bewegingen, die we van zachte druk geleidelijk iets steviger laten worden, afhankelijk van de reacties van de baby.

We besteden vooral aandacht aan kuiltjes, gewrichten, haargrens, handen en voeten, omdat dit plekken zijn waar energie zich kan ophopen. Het hoofd wordt vervolgens aan weerszijden afgestreken naar de oren toe.

Onder afstrijken verstaan we een lichte, strelende strijkbeweging, waarbij geen druk wordt uitgeoefend.

Het gezicht wordt met de vingertoppen van het midden naar de zijkanten gemasseerd, ook om de oren heen. De ogen, oren en mond krijgen extra aandacht, omdat het belangrijke reflexzones zijn. Zo correspondeert de mond niet alleen met de inname van voedsel, maar ook met de lustgevoelens die we daarbij ervaren.

Denk maar aan de zuigreflex zodra de baby met zijn wangen en mond de moederborst aanraakt. De ogen en oren vertegenwoordigen niet alleen het uiterlijke, maar ook een innerlijk zien en horen..

Het keelgebied wordt zachtjes afgestreken van kin naar borst.

De armen worden vanaf het schoudergewricht gemasseerd en afgestreken, ook elke vinger apart.

De borstkas wordt afgestreken vanuit het midden naar de buitenkant.

Het middenrif vanaf het borstbeen tot aan de navel met de platte hand, of platte vingertoppen en onder de zwevende ribben vanaf het borstbeen tot aan de zijkant van het lichaam, de lijn van de ribben volgend.

Over het zachte gedeelte van de buik wordt in de richting van de klok met twee handen, met zachte druk, in een cirkelvormige beweging gemasseerd.

De benen worden vanaf het heupgewricht to aan de tenen gemasseerd en afgestreken.

Aan de rugzijde wordt de nek gemasseerd vanaf de schedelrand tot aan de schouderspieren , daarna de schouders vanaf de hals tot aan het schoudergewricht.

De spieren aan beide zijden van de ruggengraat worden gemasseerd tot aan de bilspieren.

Dan wordt de gehele rug vanaf het hoofd tot aan de bilspieren afgestreken.

De armen worden het best na de schouders gemasseerd zoals dat aan de voorzijde van het lichaam het geval was, en de benen aansluitend op de rug massage.

Ten slotte wordt het gehele lichaam van boven tot beneden afgestreken in een vloeiende beweging, zodat het hele lichaam verbonden wordt.

Dit wordt ook aan de voorzijde gedaan, nadat de voorzijde gemasseerd is.

Het is aan te bevelen om het kind na de massage een bad te geven, zodat het water het laatste werk kan doen, en er volledige ontspanning kan optreden.

Na de massage is het goed om het kind op zijn linkerzij te leggen, in de foetushouding, toe te dekken, en nog een keer van boven naar beneden af te strijken (van kruin tot voeten) en vervolgens te polariseren.

Dat gaat als volgt: een hand een tijdje op de keelchakra leggen aan de achterkant van het lichaam, en een hand op de solar plexis (chakra die ter hoogte van de maag zit) aan de voorzijde van het lichaam.

Daarna een hand op de stuitchakra, en een hand op beide voetjes.

Als het kind na de massage niet op zijn zij wil liggen, kun je het ook tegen je aanhouden en zo afstrijken en polariseren.

Polariseren betekent dat je energie met elkaar in balans brengt.

Het is belangrijk dat de kamer waarin je de baby masseert warm is.

Voor de massage gebruik je plantaardige olie, bijvoorbeeld amandelolie, of tarwekiemolie. Deze oliën zitten vol vitaminen. Ze dringen door de huid heen, en worden in het lichaam opgenomen. Je kunt ook een ongeparfumeerde ‘massagemelk’gebruiken.

Hoe een goede wisselwerking tot stand komt

Ga ontspannen zitten, en leg de baby op je blote benen, of op een handdoek op je benen. Je kunt een kussentje onder je knieën leggen, zodat de baby je gemakkelijker kan aankijken. Je kunt tegen een muur leunen, als dit gemakkelijker voor je is. Maak, voordat je begint te masseren, eerst contact met jezelf, met je ademhaling, met je verbinding met de aarde, met de rust in jezelf.

Sta jezelf toe te zijn zoals je nu bent,. Praat tegen je kind.

Vertel wat er in je omgaat; zing. Doe het speels, ga lekker zitten, maak het aangenaam voor jezelf, en stel je dit voor als een gezamenlijke ontdekkingstocht.

Breng je aandacht naar je handen, en sta jezelf toe om onzeker te zijn.

Maak contact met de bewegingsexpressie van het kind.

Hoe drukt het kind zich uit en hoe kun je daarin meegaan?

Verbind je gevoel met de massagetechnieken en het spelenderwijs ontdekken kan beginnen!

Hoe meer wij ons van ons eigen lichaam bewust zijn, hoe beter wij ook de baby tegemoet kunnen treden.

Wie zelf regelmatig gemasseerd of liefdevol aangeraakt wordt, beseft beter het belang en de weldadige werking die ervan kan uitgaan voor de baby.

Je kunt al direct na de geboorte beginnen met massage; je begint natuurlijk heel zachtjes.

Wees in het begin vooral voorzichtig met het hoofd en het gebied rond de navel, en luister goed naar wat de baby zelf aangeeft.

In de cursus babymassage die ik geef, was eens een baby die het heel naar vond om aan haar hoofdje aangeraakt te worden.

Toen ik haar masseerde, en zei: “O, ik begrijp dat je het vervelend vindt om aan je hoofdje aangeraakt te worden; dan gaan we gewoon verder met je armpjes” haalde ze opgelucht adem en genoot van de verdere massage.

Deze baby had een moeilijke geboorte achter de rug, waarbij veel druk op haar hoofdje was uitgeoefend. Als deze baby na een aantal weken vertrouwd is met de massage, is het juist wel goed om haar hoofd te gaan masseren, omdat ze dan de massage is gaan associëren met een prettig gevoel.

Dan kan ze ook de aanraking op de kwetsbare gebieden toelaten.

Vaak vindt een baby het ook beangstigend om helemaal bloot te zijn, zonder de veilige bescherming van de kleertjes om z’n lijfje.

Als we dat merken, masseren we hem eerst met kleertjes aan, en we kleden hem dan tijdens elke volgende massage wat verder uit. “We passen onze massage aan de behoeften van de baby aan.

Tijdens de massage kan de baby in een heel diepe ontspanning en beleving terechtkomen. Til hem na de massage daarom ook langzaam en voorzichtig op.

Het kan soms heel verrassend zijn met welk een gretigheid de baby’s de massage ontvangen. Ze absorberen de liefdevolle aanraking en ze voelen zich na afloop diep bevredigd.

De tijdsduur en intensiteit van de massage kunnen per baby verschillen. Dit hangt ook van de leeftijd af. In het algemeen kun je zeggen: hoe jonger de baby, hoe korter de massage. Begin met 5  10 minuten, en voer de tijdsduur daarna langzaam op.

Extra indicaties

Een massage is voedend voor elke baby, maar er zijn bepaalde indicaties waarbij het zeker aan te raden is om te masseren, bijvoorbeeld als hij of zij de geboorte traumatisch ervaren heeft.

Tijdens de massage kun je je ook geestelijk afstemmen op de baby, en hem liefdevol jouw begrip en steun geven. Je kunt hem ook in het badje masseren met olie.

Dit begrip en deze liefde die de baby dan al krijgt op zo'n jonge leeftijd bevrijdt hem van traumatische ervaringen die hij opgedaan heeft tijdens de ge-boorte, en voorkomt op deze manier veel lijden dat daaruit eventueel voort zou kunnen komen; hij hoeft niet te wachten tot hij volwassen is om zich te bevrijden van zijn geboortetrauma via rebirthing en andere therapievormen.

Een andere indicatie voor massage is' dat een baby door complicaties bij de geboorte of door een te vroege geboorte onder medische behandeling in het ziekenhuis moest blijven.

Deze baby's missen te lang het directe lichaamscontact met de moeder.

Er zou in overleg met het ziekenhuis naar meer contactmogelijkheden voor moeder en kind gezocht kunnen worden.

Nog een indicatie voor babymassage kan zijn bij een huilerige, of koliekachtige baby, en bij overgevoelige, allergische baby's.

De massage bij deze baby's dient zacht te zijn.

Een andere goede reden voor babymassage is, als er stoornissen in de relatie tussen moeder en kind zijn, bijvoorbeeld als de moeder last heeft van een postnatale depressie.

Deze moeders kunnen door te gaan masseren de aandacht en liefde op hun baby richten en daarmee een manier vinden om hun moeilijkheden te verwerken.

Ook voor de vader schept babymassage een unieke gelegenheid om een hechtere gevoelsrelatie met hun baby aan te gaan.

Er kwam op de cursus een vader bij me met zijn dochtertje. Hij zei: 'Nou, ik weet niet of ze rustig blijft liggen hoor, het is zo'n woelwater'.

Nadat hij haar enkele keren gemasseerd had, lag ze zo ontzettend te genieten.

Het was prachtig om de wisselwerking in het contact te zien, het genieten van elkaar. Zelf zegt hij hierover het volgende:

'Babymassage vind ik een goede manier om het contact tussen ouder en kind te intensiveren. Tijdens het masseren kom je allebei tot rust.

Je moet er de tijd voor nemen, niet gejaagd of afgeleid zijn.

Het is voor mij een manier om mijn genegenheid naar mijn kind te uiten.

Het lijkt mij het beste om er zo vroeg mogelijk mee te beginnen.'

Als de baby tijdens de massage gaat huilen betekent dat, dat er iets aan de hand is. Dat hoeft niet altijd te betekenen dat we met de massage moeten ophouden.

Vaak is het ook onwennigheid waardoor de baby huilt, of het kan zijn dat de baby iets verwerkt, dat naar de oppervlakte komt.

Maar het kan ook betekenen dat de baby wil dat je stopt, of dat hij niet op een bepaalde plek aangeraakt wil worden.

Communiceer daarover met je baby, en probeer aan te voelen wat er aan de hand is.

Als de baby in het geheel geen massage toelaat, kun je ook beginnen door alleen je handen op zijn huid te leggen, op verschillende plaatsen van zijn lichaam.

Daardoor raakt hij vertrouwd met je aanraking.

Een moeder vertelt over haar ervaringen:

'Toen ik pas begon mijn baby te masseren, merkte ik hoe moeilijk ik het vond om rustig te blijven als zij huilde. Ik wilde dan opstaan, met haar rondlopen, iets doen, in actie komen. Mijn eerste massagepogingen waren nog vrij drukke bewegingen, maar gaandeweg leerde ik rustige bewegingen te maken.

Mijn baby genoot. Ik merkte dat ik er zelf heel rustig door werd.

Er ontstond een bijzonder intiem contact met elkaar, dat heel anders was dan bij knuffelen. Knuffelen kon ook zonder innerlijke rust.

Ik ontdekte nu ineens dat ik deze innerlijke rust de laatste tijd was kwijtgeraakt.

Voor mij was de grote ontdekking bij deze babymassage de rust die ontstaat, zowel bij mij als bij de baby.

Deze rust nodigt uit tot verdere ontspanning.

Ik heb het gevoel dat we samen zo'n soort basis leggen, die blijft bestaan buiten de massage om.

Daarop kunnen we steunen als ze verdrietig is:

ik kan haar dan vanuit een grotere innerlijke rust troosten.'

Lichaamstaal

Ons lichaam spreekt een eigen taal; het is aan ons om haar te leren verstaan.

Met onze lichaamsexpressie geven we uiting aan onze gevoelens en emoties.

Onze huid en handen zijn verbonden met ons liefdesorgaan, het hart.

In elke cel van ons lichaam liggen herinneringen opgeslagen.

Als we de aanraking kunnen toelaten, zal ons lichaam gaan spreken; elke cel vertelt zijn eigen verhaal. Hoe voelt het lichaam aan, waar is het warm, waar is het koud, waar is het gespannen, zacht, waar zijn de spieren hard, waar stroomt de levensenergie niet door?

In alle delen van ons lichaam kunnen we die taal laten spreken.

In onze ogen: kunnen ze zacht zijn, ontvankelijk?

Durven we ons ware gezicht te laten zien? Hoe is onze keel; mochten we ons verdriet laten zien als kind, of moesten we onze tranen wegslikken?

Onze borstkas; durven we het leven in te ademen?

Ons middenrif: durven we los te laten, te vertrouwen, en het leven te laten leven, en ook onze onbewuste gevoelens toe te laten uit onze buik?

Kunnen we genieten van onze seksualiteit, onze zachtheid, onze kracht, vitaliteit?

Wat vertellen onze benen?

Moesten we altijd op onze tenen lopen, kunnen we door de knieën gaan, staan we met beide voeten op de grond?

Met de vertolkingskracht van de lichaamstaal in gedachten raak je de baby aan. Je raakt niet zo maar iemand aan; je raakt tegelijkertijd zijn verleden, heden en toekomst aan.

Je voelt dat de baby zich spant of ontspant onder je aanraking, je respecteert de grenzen van de baby.

Je raakt aan wat aangeraakt wil worden.

De baby geeft dat met lichaamstaal aan.

Het is ont-moeten. Jij geeft de boodschap: ik ben er hier voor jou, je bent goed zoals je bent, vertel me iets over jezelf.

Het ene kind wil alleen zachtjes aangeraakt worden, met vlindervleugeltjes.

Het andere kind Wil gekneed worden als een broodje.

En zo ga je al experimenterend verder; elke kind geeft een eigen boodschap.

Als je die verstaat, beginnen het genieten en de overgave: de extase.

Afhankelijk van de behoefte en conditie van de baby kunnen we een dynamische of een ontspannende massage geven.

Een dynamische, activerende massage is erop gericht elke cel in ons lichaam, die voortdurend pulseert, wakker te maken; deze massage wordt uitgevoerd in het ritme van de hartslag en we stimuleren hiermee de levensenergie van het kind.

We nodigen de baby hiermee uit om met zijn hele wezen aan het leven deel te nemen.

De ontspannende, 'afvoerende' massage is erop gericht om spanningen die de baby heeft opgedaan, te helpen wegvloeien, door het 'schoonwassen' van de spieren.

Hoe ontstaan deze spanningen in ons lichaam, in onze spieren?

Bij spanning, of in een angstige situatie houden we onze adem in, spannen we onze spieren, klaar om onszelf te verdedigen.

Onze klieren worden aangezet tot hormoonproduktie, het glucose- en adrenaline- en melkzuurgehalte stijgen, en deze stoffen circuleren in onze lichaamsvloeistoffen, en in onze spieren.

Op zo'n inspanning volgt, als het goed is, een expressie; het naar buiten brengen van ons gevoel, met onze stem en lichaamsbeweging.

Daarna kan de ontspanning volgen, en kunnen we spanningsresten die dan nog in ons lichaam zijn achtergebleven via ons maag-darmkanaal afvoeren, en onze spanningsresten verteren. Maar er kan iets misgaan.

Hoe reageert de omgeving op onze emoties?

Als deze reactie afwijzend is, blijven we met niet geuite emoties zitten.

Als we ons na de uiting van spanning niet volledig kunnen ontspannen, blijven er in ons lichaam spanningsresten achter.

Zo komen we niet tot genezende zelfregulatie.

We bouwen dan weerstanden op: een verdedigingspantser.

Dit geldt zowel voor de volwassene als voor de baby.

Het is daarom belangrijk dit te beseffen.

Conceptie, zwangerschap, geboorte

Mijn uitgangspunt is dat elk mens een drie-eenheid vormt van geest, ziel en lichaam. De ziel vormt het onsterfelijk deel van het menselijk wezen.

Het diepere verlangen van de ziel is om, leven na leven tot vervolmaking te komen, en om God in zichzelf op aarde te realiseren.

In elke leven doet de ziel ervaringen op die, afhankelijk van wat hij kan verwerken, opnieuw een rol kunnen gaan spelen in een volgend leven dat hij voor zichzelf kiest, om zo tot verdere groei te komen.

Het is daarom ook niet toevallig dat een kind bij bepaalde ouders wordt geboren, of bepaalde lichamelijke of geestelijke eigenschappen heeft.

Dit behoort bij zijn te vervullen levens-opdracht, en bij de weg die hij gekozen heeft te gaan.

Als wij ons als ouders hiervan bewust zouden zijn, zouden we tot een diepere beleving kunnen komen van de conceptie, de zwangerschap en de geboorte, evenals van de verdere ontwikkeling van het kind.

Een kind opvoeden houdt voor ouders belangrijke groeimogelijkheden in.

Ouders worden onherroepelijk geconfronteerd met hun eigen zwakke punten; onvermogen, geslotenheid.

Het krijgen van een kind maakt je gevoel verder open.

RIEKJE BOSWIJK-HUMMELheeft hierover een belangwekkend boek geschreven.

Het contact met ons kind confronteert ons met de ervaringen die we zelf als baby meegemaakt hebben; waren we gewenst?

Hoe werden we aangeraakt?

Voor wie de baby als een totaalwezen kan erkennen en herkennen, met alle fysieke, emotionele, geestelijke en spirituele aspecten, zal er een ongekende wereld opengaan met grote wederzijdse groeimogelijkheden en ongekende vreugde, diepe liefde en intense verbondenheid.

Bij de conceptie wordt er tijdens de liefdesbeleving tussen man en vrouw die ziel aangetrokken die qua trillingsniveau bij hen past.

Veel vrouwen en mannen kunnen het moment van de conceptie bewust beleven.

Voor de ontwikkeling van de baby is het van belang hoe de moeder de zwangerschap beleeft: is het kind welkom?

Vindt ze het fijn om zwanger te zijn?

Hoe ervaart ze haar eigen lichaam, haar vrouw-zijn, haar moeder-zijn? 

Hoe draagt zij de baby in haar buik: met een holle rug, als een last, of met een rechte rug vanuit een krachtig gecentreerd zijn in haar eigen bekken?

Kan ze contact met het kind in haar buik maken, ermee spelen, praten, zingen; kan ze haar partner ook deelgenoot maken in deze intieme relatie?

Hoe is het eigenlijk voor de baby om in zijn moeders buik te zijn?

Hij deint mee op het ritme van de bewegingen van de moeder, hij hoort het ruisen van het bloed, haar hartslag.

Hij hoort haar praten, zingen.

Hij danst haar dans, hij neemt het leven waar via haar beleving.

Door de beweging van de ademhaling wordt hij zachtjes gemasseerd.

Zijn wereld is klein en vertrouwd.

Hij voelt het als zijn moeder haar adem inhoudt, of als haar hartslag versnelt, als ze van hem geniet. Hij voelt of hij ruimte mag innemen, of hij aangemoedigd wordt te ontdekken, te bewegen.

De baby voelt bovendien als de vader of moeder op een positieve manier aan hem denkt.

Dat ervaart hij als golven van liefde.

Ook als zijn vader of moeder met hem speelt, of contact maakt met zijn of haar handen op de buik van de moeder, ervaart hij dit als kleine lichtgevende sterretjes die naar hem toe komen.

Over de ervaringen van een ongeboren baby biedt het boek Een ongeboren baby vertelt schitterende informatie.

Tijdens de zwangerschap zijn de aura's van moeder en baby geheel met elkaar verbonden, en zijn er aspecten van het zielewezen van het kind die meetrillen met de energie van de moeder en, in mindere mate, met die van de vader.

Het kind staat nog direct in verbinding met de geestelijke wereld.

Daarom kan de zwangerschap voor de vrouw een poort zijn om dichter bij haar eigen goddelijke bestaansbron te komen.

En dan komt het geboorteproces.

Natuurgeweld. Door de samentrekkingen van de baarmoeder wordt de baby in elkaar gedrukt, naar beneden geduwd.

Hij krijgt op natuurlijke wijze een stevige massage.

Daardoor worden zijn organen gestimuleerd.

Hij wordt voorbereid op zijn zelfstandigheid. Soms voelt de baby boosheid of angst, omdat hij verdreven wordt uit zijn veilige, vertrouwde wereld.

Als de bevalling zonder complicaties verloopt is het wenselijk dat de baby daarna, nog verbonden met de navelstreng, op z'n moeders buik wordt gelegd.

Zo kan hij haar hartslag weer horen, haar ademhaling en haar strelende handen over zijn lijfje voelen.

De ervaringswereld van de baby is na de geboorte ineens totaal anders.

Het is kouder, lichter om hem heen, de geluiden dringen scheller door, de zwaartekracht is anders, hij drijft niet meer in water, hij gebruikt voor het eerst zijn longen, en zijn stem.

Heel veel mensen hebben hun geboorte traumatisch ervaren, omdat tijdens de geboorte de aandacht vooral gericht werd op de medischhygiënische aspecten; gewicht, lengte, het op gang brengen van het huilen, de nageboorte bij de vrouw. Daarbij komt het belangrijke leggen van het eerste contact tussen moeder, vader en kind onvoldoende tot z'n recht.

De overgang voor de baby vanuit de warme kloppende buik naar een witte, heldere wieg, met heel veel stilte om hem heen, is dan wel erg groot.

Massage helpt hem dan weer intens lichaamscontact te ervaren.

Ook is het goed om de baby veel op het lichaam te dragen.

In Engeland is er speciale kleding ontwikkeld, waarbij de moeder haar baby op de blote huid draagt, met haar kleding daaroverheen.

In verscheidene ziekenhuizen in Nederland wordt er veel gewerkt met de zgn. kangoeroe-methode.

Daarbij worden baby's die in de couveuse moeten liggen regelmatig door de moeder op het hart gedragen.

Het is gebleken dat deze kinderen zich vlugger herstellen van hun zwakheden, en sneller op gewicht zijn.

In onze westerse samenleving heeft eeuwenlang een groot gebrek aan intimiteit tussen ouders en kind bestaan, vooral in de eerste levensfase.

Nog maar net was het 'inbakeren' van baby's verleden tijd, of artsen en ziekenhuizen bouwden een klinische, bijna even afstandelijke muur tussen ouders en kind.

Dat babymassage de laatste jaren in opkomst is, betekent dan ook meer dan het terugkeren van een oeroude vaardigheid, die oorspronkelijk gewoon was.

We ontdekken opnieuw, dat er veel meer mogelijk is dan we beseften, en dat baby's na hun geboorte dichter bij ons kunnen zijn, dan we gewend waren.

Babymassage biedt ons de mogelijkheid tot emancipatie van de ouder-kind-relatie. Het is de eenvoudigste en doeltreffendste manier om genezing en groei te bevorderen. Ouders krijgen er meer vertrouwen door in hun mogelijkheden.

Zij leren dat zij zelf hiervoor de meest aangewezen deskundigen zijn, dat zij hun eigen lichaam beter leren kennen door de lichaamstaal te leren verstaan waarin zij met hun naasten voortdurend signalen uitwisselen.

Ouders hoeven niet langer in hulpeloosheid te vervallen als hun kind buikkrampen heeft of huilt. Ze kunnen zelf iets doen met het meest voor de hand liggende: liefdevolle aanraking.

Literatuur

+ Babymassage:spelenderwijs

  Conny Coppen / Uitg. Ankh-Hermes

  ISBN 90 202 4349 7

+ Liefdevolle aanraking

  P. Davis / Uitg. Ankh-Hermes

  ISBN 90 202 4988 6

+ Babymassage

  Tina Heinl / uitg. de Driehoek

  ISBN 90 6030 3385

+ Shantala babymassage

  Frederick Leboyer / uitg. Servire

  ISBN 90 6325 262 5

+ Massage voor jonge kinderen

  Liane Meijer / uitg. Altamira

  ISBN 90 6963 364 7

+ Handboek voor babymassage

 Vimala Schneider / uitg. Elmar

  ISBN 90 3890 0902

+ Babymassage, wat je zelf kunt doen voor het welzijn van je kind

  Julie Woodfield / uitg. Indigo

  ISBN 90 6038 429 6

Over de auteur:

Coby de Jong heeft haar kennis en ervaring mede gevormd via de opleiding

Bio-Dynamische Therapie ( De Kleine Swaen-Amsterdam ),

Psychosofia ( spirituele genezing ), de Parelmoer ( opleiding tot docent zwangerschapsyoga op basis van Kasmir yoga ), Life Foundation ( yoga-opleiding ) en de werkgroep SHAK ( spirituele hulpverlening aan kinderen ).

In haar dagelijks leven geeft Coby zwangerschapsyoga, zwangerschapsmassage, babymassage en individuele begeleiding aan volwassenen en kinderen vanuit haar praktijk Het Sterrenkind.

Ook geeft ze zelf de jaarlijkse opleiding tot docent babymassage en de opleiding zwangerschapsmassage met daarin een deel spirituele pedagogiek.

Coby is moeder van twee volwassen kinderen en oma van 3 kleinkinderen.  Voor informatie over de opleiding do­cent(e)babymassage kunt U het beste zelf even contact opnemen met Coby de Jong:tel. 070-3657267 of e-mail:

­