­
Praktijk Sterrenkind

Visie en Doelstelling

Sterrenkind is een praktijk voor begeleiding rondom zwangerschap, ouderschap, opvoeding en spiritualiteit.
In Sterrenkind worden cursussen gegeven voor zwangeren,  (zwangerschapsyoga ) baby's, (babymassage)  ouders en voor mensen die beroepsmatig met kinderen werken (LOSK)

De doelstelling van Praktijk Sterrenkind is om

 Zwangeren te begeleiden naar bewust ouderschap .

Tijdens de lessen zwangerschapsyoga de  zwangeren en hun partner te stimuleren om contact met het kindje te leggen en de bewustwording te vergroten over de eenheid van geest en lichaam.

  • Het stimuleren van jonge ouders om op een bewuste manier de zwangerschap te beleven en de     ouders te stimuleren om de baby met aandacht op te voeden.
  • de spirituele pedagogiek die ten grondslag ligt aan de praktijk Sterrenkind vorm te geven en uit te  dragen in de vorm van cursussen en opleidingen.

Vanuit de gedachte dat elk kind een 'eigen wijsheid' heeft en diep van binnen weet wat goed voor hem of haar is, helpt Sterrenkind gezin, onderwijs en hulpverlening aan te sluiten bij de innerlijke ontwikkelingsweg (zelf sturend vermogen) van het kind.

Sterrenkind heeft zich toegelegd op vraagstukken die samenhangen met specifieke ontwikkelingsfasen van het kind (baby, peuter, kleuter, puber) en de begeleiding van ‘nieuwetijds-kinderen’, hoogsensitieve kinderen.

Ontwikkelingsvragen

Als ouders kunt u bijvoorbeeld met een vraag zitten: wat is er toch met mijn kind aan de hand; mijn kind lijkt zo dromerig en niet betrokken in het hier en nu, of: mijn kind wil niet naar school, of: mijn kind is zwijgzaam, of: ik krijg geen contact met mijn kind, of : mijn kind is zo angstig, of: mijn kind ziet 'spoken', of : mijn kind kan niet slapen, of: mijn kind luistert niet.

Sterrenkind kan u en uw kind helpen door:

Individuele begeleiding voor uw kind. In de individuele begeleiding staat de 'eigen wijsheid' van het kind centraal. We helpen het kind z'n eigen antwoorden te vinden door onszelf actief bescheiden op te stellen (afstemmen) en het kind te bevestigen in z'n eigenheid, waardoor het kind zich gezien voelt, van hieruit wordt het zelf genezend vermogen actief van het kind. Het kind voelt een eigen verantwoordelijkheid van eigen gezondheid en eigen geluk en wil graag op gelijkwaardige wijze betrokken zijn bij de hulpverlening die gericht is op het kind.

Sterrenkind werkt vanuit de volgende visie:

  • het kind is in z’n ziel volwassen. Kijk bijvoorbeeld naar de wijsheid in de ogen van je kind. Soms zie in de ogen van je kind, dat je kind jou ook begrijpt! Of jou troost!
  • het kind heeft een 'eigen wijsheid' en weet diep van binnen wat goed voor hem of haar is. Dit kan zich aan het kind tonen door het voelen van een kracht en een geluksgevoel, vanuit dat contact met die innerlijke kern ervaart een kind innerlijke sturing. (zelf sturend vermogen) Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in gevoelsimpulsen en bepaalde gedachten, b.v. dat je het gewoon wéét en niet meer hoeft te twijfelen. Niet een gewone huis, tuin en keuken gedachte, maar een gedachte die voortkomt vanuit het diepere gevoel van het kind.
  • het kind en de volwassene zijn gelijkwaardig. In onze cultuur wordt met kinderen op een manier omgegaan alsof de volwassene het 'beter' weet en belangrijker is dan het kind. Ook gebeurt het nog vaak dat de volwassene ( de 'ouder' , de leerkracht) het leven voor een groot deel bepaalt voor het kind; zoals hobby's, vriendenkeuze, schoolkeuze, beroepskeuze, terwijl een kind diep van binnen zelf voelt welke weg hij wil gaan. Als we het kind betuttelen omdat wij denken dat we alles beter weten, ontkrachten we het kind. Het is ook niet zo dat het kind het 'beter' weet dan de ouders, of dat de ouders eerst toestemming moeten vragen aan het kind! Het kind hoeft niet op een troon gezet te worden.
  • de oorsprong van mens-zijn is geestelijk . Hiermee wordt bedoeld dat het ontstaan van de mens een mysterie is , een wonder en méér is dan wat wij rationeel kunnen verklaren of fysiek kunnen waarnemen! Ook wordt hier mee bedoeld dat de wereld wel op een materiële manier zichtbaar is, maar dat het hele proces wat naar de materie toe leidt, niet zichtbaar is : onstoffelijk, m.a.w. geestelijk. Vergelijk b.v. het werk van een architekt: hij maakt eerst een plan, daarna een tekening, daarna overlegt hij over de financiering, daarna wordt het plan aangenomen en krijgt het langzaam vorm...
  • ieder mens heeft een eigen unieke individualiteit.
  • zowel opvoeder als kind maken een eigen groeiproces door. Wat voor het ene kind gemakkelijk is , is voor het andere kind heel lastig. Het kind spiegelt de ouders en de ouders spiegelen het kind.
  • het kind is zich - diep van binnen - bewust van zijn ontwikkelingsweg en belemmeringen die het op die weg tegenkomt. Het kind is van nature bereid en in staat tot zelfreflectie, zelfs al als het heel klein is. In die zin is het kind niet afhankelijk van de ouders, het kind is heel in zichzelf. Als ouders kunnen we respekt hebben voor de weg die het kind van binnen kiest.
  • de uitdaging van ouders en opvoeders is om aan te sluiten bij de innerlijke ontwikkelingsweg (zelf sturend vermogen) van het kind.

 

Copyright © 2013 Praktijk Sterrenkind, All Rights Reserved.

­