­
Praktijk Sterrenkind

Zijn echo’s wel zonder risico?

door Coby de Jong

Bij de medische wetenschap is het bekend dat een echo in de 1e drie maanden een risico met zich mee brengt.

Wat is een echo:

Er zijn 2 soorten echo’s; een inwendige echo in de eerste drie maanden waarbij een metalen staaf in de vagina wordt gebracht waardoor geluidsgolven worden uitgezonden.

Deze trillingen geven een visueel beeld van de binnenkant van de baarmoeder op een monitor. Hierdoor kan o.a. door derden gekeken worden hoe en of de foetus een goede fysieke ontwikkeling doormaakt.

Na drie maanden wordt de echo uitwendig toegepast; deze echo vindt plaats door een apparaat op de buitenkant van de buik van de zwangere te bewegen, waardoor geluidsgolven door de buikwand en de foetus heen gezonden worden.

Derden kunnen de beelden die door deze trillingen gevormd worden op een monitor waarnemen. De toepassing van een uitwendige echo heeft pas zin na de derde maand van de zwangerschap daar er dan pas duidelijke interpreteerbare beelden zichtbaar zijn.

Wij hebben in de pedagogiekgroep de mogelijke effecten van echo’s besproken via de methode ‘Touch for Health’ en via mediamieke/inspiratieve wijze; dat betekent dat de eigen gedachten en gevoelens stilgelegd worden en zo via geestelijke begeleiding informatie en inzichten verkregen kunnen worden.

Wij - als pedagogiekgroep - raden het af om in de eerste drie maanden een echo toe te passen.

Deze geeft nl. een storing bij de fysieke, emotionele en psychische ontwikkeling.

Door de foetus wordt de trilling waargenomen als een constante hoge toon, en geeft het de foetus het gevoel door elkaar geschud te worden.

Dit gevoel herinnert de foetus aan de incarnatie sprong. De angst die de baby hierbij kan ervaren is de angst om opnieuw terug gezogen te worden naar de geestelijke wereld.

De aanzuigende kracht ten tijde van een incarnatiesprong is een naar gevoel.

Een blokkade rond de incarnatiegang versterkt een bepaalde emotie.

De tijdsduur is m.n. van belang.

Als de echo langer dan 2 minuten duurt is er sprake van een groter en ingrijpender effect.

Schadelijke gevolgen van een echo zijn o.a.:

Afname van levenskracht; vooral de foetus die meer bewustzijn naar de aarde heeft meegenomen zal hierdoor in meerdere mate problemen om te incarneren ondervinden.

Door de echo ontstaat lichamelijk een verkramping, emotionele verstarring, psychische afweer.

Het kind kan op dat moment niet volledig het lichaam betreden. Hierdoor bestaat dan reeds een mogelijkheid dat het zijn levensopdracht niet volledig ten uitvoer zal kunnen brengen.

De schade van een echo kan zich nog wel binnen 2 ½ week herstellen, mits er niet meer dan 6 echo’s hebben plaatsgevonden met tussenperiodes van minimaal 2 ½ week

Kinderen die gedurende de zwangerschap teveel echo’s hebben moeten doorstaan, ondervinden blijvende schade in de emotioneel/psychische ontwikkeling.

Allerlei emoties worden versterkt w.o. vooral angst.

Wanneer de echo wordt gegeven vanuit een bewuste afstemming op het kind en bewust contact makend met het kind, wordt de schade ook beperkter.

Er zijn omstandigheden dat de positieve effecten van een echo zwaarder wegen dan de negatieve effecten;

- in levensbedreigende situaties

- het bevordert vroegtijdig contact met de ouders.

­