­
Praktijk Sterrenkind

SPIRITUELE KINDERBEGELEIDING EN -HULP (LOSK)

een handreiking aan hulpverleners en allen die met kinderen werken
2-jarige Opleiding met Coby de Jong

Deze Landelijke Opleiding Spirituele Kinderhulp en Begeleiding (LOSK) is bestemd voor ouders en voor mensen die beroepsmatig met kinderen werken.
De opleiding omvat 20 zaterdagen verdeeld over 2 jaar 10.00-14.00 uur (20 dagdelen van 3,5 uur) en bestaat uit:

 • SPIRITUELE ONTWIKKELING

 • SPIRITUELE PEDAGOGIEK

Het doel van de opleiding

Het doel van de opleiding is de cursisten zich ervan bewust te laten worden dat de mens vóór alles een geestelijk wezen is en dat hij in de kern van zijn wezen verbonden is met zijn goddelijkheid. Dit besef wordt als wezenlijk uitgangspunt gehanteerd in de begeleiding van kinderen. Het doel hierbij is het kind uit te nodigen in contact met zijn essentie te blijven of dit contact te herstellen.

Begeleider

Coby de Jong heeft sinds 20 jaar een praktijk van waaruit zij cursussen en opleidingen (babymassage, zwangerschapsyoga) geeft 5 jaar geleden gebundeld in Sterrenkind; een spiritueel centrum voor kinderen en ouders in Den Haag. Zij heeft 8 jaar deelgenomen aan de Landelijke Werkgroep Spirituele Pedagogiek; hier vanuit zijn nieuwe inzichten ontstaan over de opvoeding van kinderen. Zij werkt nauw samen met B.I.S om spiritualiteit in de opvoeding te integreren. Zij is moeder van twee volwassen kinderen.

SPIRITUELE ONTWIKKELING

Dit deel van de cursus is erop gericht het spirituele mensbeeld te leren kennen en in zichzelf te herkennen.
Algemene kennis van het spirituele mensbeeld komt aan de orde.
Aan de orde komen o.a.

 • De schepping, van daaruit seksualiteit, dus tweeheid en ontstaan van nieuw leven en wie zijn wij dan: geest, ziel en persoonlijkheid.
 • Het voelen van energie, materie is immers opgebouwd uit energie.
 • Hoe verdicht zich geest in de mens; hierbij gaat het om het etherische lichaam en het fysieke lichaam en het ontstaan van ziektes.
 • De emoties en hoe gaan wij om met lijden.
 • Het mentale stuk, het verschil tussen denken met de ratio en het nieuwe bewustzijn.
 • Herkenning van het spirituele mensbeeld in zichzelf en het bewust ter hand nemen van de eigen ontwikkeling.
 • Het tot integratie brengen van de geestelijke waarden van het menszijn
 • Welke inzichten liggen er ten grondslag aan de integratie behandeling?
 • Het leren toepassen van de integratie-behandeling.

SPIRITUELE PEDAGOGIEK

Dit deel van de cursus heeft als inhoud; kennis nemen van spirituele pedagogiek, waarbij extra wordt ingegaan op de bijzondere kenmerken van kinderen van deze tijd.
Onderdelen van de cursus zijn:

 • Reïncarnatie, conceptie; het door de ziel opnieuw aangaan van een evolutiereis naar de aarde.
 • Zwangerschap: het verloop daarvan vanuit een spirituele visie.
 • Geboorte: interactie van moeder, vader en kind; een liefdevol en ontspannen welkom.
 • De peuter, de kleuter, ontwikkeling van het gevoelsleven, ontwikkelen van basisveiligheid.
 • Het schoolkind; denken, voelen, intuïtie, gevoeligheid, paranormale vermogens.
 • De jonge mens, puberteit; hoe ontwikkelt het kind een eigen identiteit, hoe leert het kind zichzelf van anderen te onderscheiden.
 • De adolescentie. Het maken van keuzes, hoe wordt je volwassen?
 • De gehandicapte mens. Hoe ontstaat een lichamelijke en/of verstandelijke handicap gezien vanuit de ziel en de levensopdracht?
 • Spiritualiteit binnen de hulpverlening, o.a. ADHD, dyslexie, autisme met voorbeelden uit de praktijk.
 • Het leren toepassen van de energie-behandeling.

Stichting Bewustwording en Integratie van Spiritualiteit

Deze tweejarige opleiding voor Spirituele begeleiding aan kinderen, onder de naam LOSK, Landelijke Opleiding Spirituele Kinderbegeleiding, wordt gegeven onder auspiciën van Stichting B.I.S. (Bewustwording en Integratie van Spiritualiteit)
[ website BIS ]

­