­
Praktijk Sterrenkind

De invloed van massage op zwangerschap en bevalling

Uit twee onderzoeken in 2010 van Tiffany Field (Touch Research Institute, University of Miami School of Medicine) blijkt dat massage effectief is tijdens de zwangerschap en de bevalling. De zwangere vrouwen uit de onderzoeksgroep die gemasseerd werden hadden minder last van depressie, angst en been- en rugpijn. Het cortisol-level in het lichaam daalde en overmatige foetale activiteit nam af. Ook was het percentage vroeggeboorte lager en was er minder sprake van een laag geboortegewicht bij de baby’s in vergelijking tot de baby’s van de vrouwen die geen massages ontvingen.
 Uit de studie naar pijn tijdens het bevallen bleek dat de gemasseerde vrouwen minder pijn hadden en dat de bevalling gemiddeld drie uur korter duurde en er minder medicatie nodig was. De partners van de vrouwen masseerden de vrouwen tijdens de eerste 15 minuten van de bevalling. Ze masseerden de rug en de benen in zijligging. Een onderliggend mechanisme dat tijdens beide onderzoeken naar voren is gekomen is dat de activiteit van de nervus vagus toenam. [i] De nervus vagus, ook wel de 10e hersenzenuw genoemd, is de grootste parasympatische zenuw van het autonome zenuwstelsel.  Ze vertakt zich over verschillende delen van het lichaam en regelt o.a. de hartslagfrequentie, de darmperistaltiek, de transpiratie, de spraak en ze houdt het strottenhoofd open voor de ademhaling.

Onderzoek: Yoga en massagetherapie verminderen prenatale depressie en vroeggeboorte
Uit een ander onderzoek in 2011 van o.a. Tiffany Field (Touch Research Institute, University of Miami School of Medicine) blijkt dat massage en yoga helpt tegen depressie tijdens de zwangerschap en vroeggeboorte tegengaat.

In het onderzoek werden vierentachtig depressieve zwangere vrouwen willekeurig toegewezen aan een yoga-, massagetherapie- of standaard prenatale zorg-controlegroep om de effecten van yoga en massagetherapie op een depressie tijdens de zwangerschap en pasgeborenen te bepalen. Na 12 weken tweemaal per week yoga of massagetherapie (20 min elk) hadden de beide therapiegroepen ten opzichte van de controlegroep een grotere afname van depressie, angst en rug- en beenpijn en verbeterde relaties. Bovendien steeg de zwangerschapsduur van de vrouwen in de beide therapiegroepen en steeg ook het geboortegewicht van de baby’s in vergelijking tot de baby’s van de controlegroep. [iii]

[i] T. Field. Pregnancy and Labor massage. Internetsite US national Libary of medicine National Istitutes of Health. Beschikbaar via: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2870995/

Geraadpleegd op 19 maart 2015

­